• Taalintehtaankatu 10 B, 20750 Turku
  • 0440 53 63 83
  • pinnoitus.rehti@gmail.com

Tietosuojaseloste 

 

Pinnoitus Rehdin tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Pinnoitus Rehti noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Pinnoitus Rehdin tärkeimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla.

Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

 

Asiakasrekisteri

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

Sähköisen viestinnän rekisteri

Kameravalvontarekisteri