Pinnoitus Rehti Mangaanifosfatointi Sähkösinkitys Sähkökiillotus Oy


Pinnoitus Rehti Oy on jo vuodesta 1928 Turussa toiminut metallin pintakäsittelyyn erikoistunut yritys. Yrityksemme tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset metallien pintakäsittelypalvelut teollisuusalan yrityksille Turussa ja koko Suomen alueella. 


Toimitusvarmuutemme on huippuluokkaa – yrityksemme kokenut, ammattitaitoinen henkilökunta pitää huolen laadukkaasta työnjäljestä sekä nopeista toimitusajoista. Meiltä saat tilaamasi tuotteet erikseen sovittaessa nopeasti. Rehdissä on jo legendaksi muodostunut sanonta, etteivät dieselmiehet sammuta talvella autoaan osien valmistumista odotellessa... Tiloissamme on myös pakkauspalvelu, ja kaikki yleisimpien kuljetusyhtiöiden palvelut ovat käytettävissänne – kysy lisää henkilökunnaltamme »


Tunnusomaista työllemme on yrittäjältä toiselle siirtyvä osaaminen. Tarjoamme pintakäsittelyt ja pinnoitteet erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Ota yhteyttä ja liity tyytyväiseen asiakaskuntaamme!
 

Ota yhteyttä

 

Palvelut teollisuusalan yrityksille ja muille asiakkaillemme:

 

 • Elektrolyyttinen kiillotus eli sähkökiillotus
  (RST- ja haponkestäville metalleille)
 • Hapotus eli peittaus
 • Mangaanifosfatointi
 • Pakkauspalvelut
 • Sähkösinkitys 

Kysyttävää palveluistamme? Voit ottaa yhteyttä henkilökuntaamme lomakkeella tai soittamalla »

Yrityksen historiaa

Pinnoitus Rehti perustettiin jatkamaan perinteikkään Niklaamo Rehdin toimintaa 1.10.2018. "Rehtinä" tunnetun ja useita nimiä kantaneen yrityksen juuret ulottuvat peräti vuoteen 1928, jolloin yritys sai alkunsa Suomeen muuttaneen saksalaisen kemistin ja ydinfyysikon, Prechtin, toimesta. Vuosien varrella laadukas työn jälki ja toimitusvarmuus ovat taanneet yrityksen menestyksekkään toiminnan vuosikymmenestä toiseen.
 

Nykyinen omistaja Petri Lastunen astui yrityksen johtoon vuonna 2008 ensin oltuaan kisällinopissa Niklaamo Rehdissä. Edellisen omistajan siirryttyä eläkkeelle Lastunen astui yrityksen johtoon jatkamaan jo 100 vuotta vanhan niklaamon toimintaa. Yrityksen pitkä historia näkyy edelleen niklaamon jokapäiväisessä työssä, joka jatkuu perinteitä kunnioittaen – käytämme työssämme muun muassa alkuperäisiä Prechtin laatimia reseptejä.
 

Palvelemme teollisuusalan yrityksiä Turusta käsin valtakunnallisesti koko Suomessa ja tarvittaessa myös ulkomailla. Yritys koostuu nykyisellään neljästä vakituisesta työntekijästä, joiden apuna työllistämme kiireapulaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä tuotannon varmistamiseksi.

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pinnoitus Rehti (Y-2937647-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Petri Lastunen
044 053 63 83
pinnoitus.rehti@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Pinnoitus Rehti asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pinnoitus Rehti
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
pinnoitus.rehti@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna